Những phím tắt đắt giá trong excel để làm việc hiệu quả (P1)

Không thể phụ nhận độ phủ sóng của phần mềm Microsoft trên toàn thế giới, chúng ta cần trong rất nhiều hoạt động học tập và làm việc. Với Microshoft excel, mọi tính toán, số liệu đều trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên, việc dùng chuột tốn nhiều thời gian, nếu bạn có thể nắm vững những công thức, tổ hợp phím tắt trên excel thì mọi việc sẽ nhanh và tiện lợi hơn nhiều. Hãy cũng Gia sư Bảo Châu tìm hiểu về những phím tắt đắt giá này nhé.

1. Tổ hợp phím Ctrl

- Ctrl + Backspace: Xóa 1 từ phía trước

- Ctrl + Delete: Xóa 1 từ phía sau

- Ctrl + Mũi tên: Di chuyển qua phải/trái 1 ký tự

- Ctrl + Shift + <-- : Chọn 1 từ phía trước

- Ctrl + Shift + --> : Chọn 1 từ phía sau

- Ctrl + A: Chọn tất cả văn bản

- Ctrl + E: Căn giữa đoạn văn bản đã chọn

- Ctrl + Q: Xóa toàn bộ định dạng căn lề văn bản

- Ctrl + B: In đậm văn bản

- Ctrl + D: Mở hộp thoại định dạng font chữ

- Ctrl + I: In nghiêng văn bản

- Ctrl + U: Gạch chân văn bản

- Ctrl + Home: lên đầu văn bản

- Ctrl + N: Mở một trang tài liệu mới

- Ctrl + O: mở tệp tin

- Ctrl + S: lưu văn bản

- Ctrl + C: Sao chép văn bản

- Ctrl + X: cắt nội dung văn bản

- Ctrl + V: Dán nội dung văn bản

- Ctrl + F: Tìm kiếm trong văn bản

- Ctrl + H: Mở hộp thoại thay thế từ/ cụm từ trong văn bản

- Ctrl + J: Căn đều 2 bên đoạn văn bản

- Ctrl + L: Căn trái đoạn văn bản

- Ctrl + R: Căn phải đoạn văn bản

- Ctrl + M: Đầu dòng thụt vào 1 đoạn

- Ctrl + shift+M: Xóa định dạng thụt vào 1 đoạn Ctrl +M

- Ctrl + T: thụt đầu dòng từ đoạn thứ 2 trở đi

- Ctrl + Shift + T: Xóa định dạng thụt dòng ctrl + T

- Ctrl + F2: Thực hiện lệnh xem trước khi in

- Ctrl + F3: Cắt một Spike

- Ctrl +F4: đóng cửa sổ văn bản

- Ctrl + F5: Phục hồi kích thước của cửa sổ văn bản

- Ctrl + F6: Di chuyển đến cửa sổ kế tiếp

- Ctrl + F7: Thực hiện lệnh di chuyển trên menu hệ thống

- Ctrl + F8: Thực hiện lệnh thay đổi kích thước cửa sổ trên menu hệ thống

- Ctrl + F9: Chèn thêm một trường trống

- Ctrl + F10: Phóng to cửa sổ văn bản

- Ctrl + F11: Khóa một trường

- Ctrl + F12: Thực hiện lệnh mở văn bản

- Ctrl + Shift + F5: Chỉnh sửa một thanh dấu

- Ctrl + Shift + F6: Di chuyển đến cửa sổ văn bản phía trước

- Ctrl + Shift + F7: cập nhật văn bản từ những tài liệu nguồn đã liên kết.

- Ctrl + Shift + Home: Chọn từ vị trí hiện tại đến đầu văn bản

- Ctrl + shift + End: Chọn từ vị trí hiện tại đến cuối văn bản

- Ctrl + shift + C: Sao chép định dạng vùng dữ liệu đang có định dạng cần sao chép

- Ctrl + Shift + V: Dán định dạng đã sao chép vào vùng dữ liệu đang chọn.

2. Phím F và các tổ hợp phím F

2.1 Phím F

- F1: Trợ giúp

- F2: Di chuyển văn bản hoặc hình ảnh

- F3: Chèn chữ tự động

- F4: Lặp lại hành động gần nhất

-F5: Thực hiện lệnh Goto

-F6: Di chuyển đến panel hoặc frame kế tiếp

- F7: Thực hiện lệnh kiểm tra chính tả

- F8: Mở rộng vùng chọn

- F9: Cập nhật cho những trường đang chọn

- F10: Kích hoạt thanh thực đơn lệnh

- F11: Di chuyển đến trường kế tiếp

- F12: Thực hiện lệnh lưu với tên khác

2.2 Shift + F

- Shift + F1: Hiển thị con trỏ trợ giúp trực tiếp trên các đối tượng

- Shift + F2: sao chép nhanh văn bản

- Shift + F3: Chuyển đổi ký hiệu hoa - thường

- Shift + F4: Lặp lại hành động của lệnh Find, goto

- Shift + F5: Di chuyển đến vị trí có sự thay đổi mới nhất trong văn bản

- Shift = F6: Di chuyển đến panel hoặc frame liền kề phía trước

- Shift + F7: Thực hiện lệnh tìm từ đồng nghĩa

- Shift + F8: Rút gọn vùng chọn

- Shift + F9: Chuyển đổi qua lại giữa đoạn mã và kết quả của một trường trong văn bản

- Shift + F10: Hiển thị thực đơn ngữ cảnh

- Shift +F11: Di chuyển đến trường liền kề phía trước

- Shift + F12: Thực hiện lệnh lưu tài liệu

2.3 Ctrl + F

- Ctrl + F2: Thực hiện lệnh xem trước khi in

- Ctrl + F3: Cắt một spike

- Ctrl + F4: Đóng cửa sổ văn bản

- Ctrl + F5: Phục hồi kích cỡ của cửa sổ văn bản

- Ctrl + F6: Di chuyển đến cửa sổ văn bản kế tiếp

- Ctrl + F7: Thực hiện lệnh di chuyển trên menu hệ thống

- Ctrl + F8: Thực hiện leenhk thay đổi kích thước cửa sổ trên menu hệ thống

- Ctrl + F9: Chèn thêm một trường trống

- Ctrl + F10: Phóng to cửa sổ văn bản

- Ctrl + F11: Khóa một trường

- Ctrl + F12: Thực hiện lệnh mở văn bản

Sửa bài viết

Top