Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh

10 nhóm kỷ nắng sống cần thiết cho khối học sinh THCS:

1. Kỹ năng tự phục vụ bản thân.

2- Kỹ năng xác lập mục tiêu cuộc đời. 

3- Kỹ năng điều chỉnh và quản lý cảm xúc.

4-kỹ năng quăn lý thời gian hiệu quả

5- Kỹ năng tự nhận thức và đánh giá bản thân

6- Kỹ năng giao tiếp ứng xử

7-Kỹ ngănghợp tác và chia sẻ

8-Kỹ năng thể hiện tự tin trước đám đông

9- Kỹ năng đối diện và ứng phó khó khăn trong cuộc sống

10-Kỹ năng đánh giá người khác. 

Như vậy trẻ không chỉ cần người lớn cho ăn ngon, măc đẹp. Trong quá trình phát triển và hình thành nhân cách cuả trẻ, việc quan tâm, bồi dưỡng về mặt tinh thần đôi khi quan trọng hơn nhiều so với vật chất. Khi phụ huynh nhờ Gia Sư, giáo viên tốt ở trung tâm Gia Sư Bảo Châu cùng với gia đình thì việc quan tâm, chia sẻ, định hướng sẻ góp phần rất lớn cho sự thành công tính cách của học sinh sau này.

Sửa bài viết

Top