Các bài viết về Kinh nghiệm gia sư

  • Cách ghi điểm với phụ huynh khi đi gia sư

    Mỗi gia đình phụ huynh và học sinh đểu có tính cách riêng. Để nhận một lớp gia sư thành công phụ thuộc vào nhiều yêu tố như gia đình có nhu cầu học thật sự ổn định lâu dài, trung tâm giới thiệu lớp uy...

    Xem tiếp

  • Kinh nghiệm luyện chữ cho học sinh Tiểu học

    Cha ông ta có câu "Nét chữ nết người", chỉ qua 4 chữ thôi nhưng cũng đã nói hết tầm quan trọng của chữ viết. Chữ viết không đơn thuần là phương tiện truyền tải thông tin mà nó còn thể hiện tâm hồn, tí...

    Xem tiếp

Top