Danh sách lớp đang cần gấp gia sư

Mã Lớp: 4628
10/06/2023

Môn: Vật Lý Lớp 12

Hình thức học: Tại nhà

Địa chỉ: online, Phú Thọ

Học phí: 250,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Mã Lớp: 4626
10/06/2023

Môn: Tin học lập trình Lớp 11

Hình thức học: Tại nhà

Địa chỉ: Trần Hữu Dực, Hà Nội

Học phí: 400,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Yêu cầu Nam/Nữ: Nam

Yêu cầu GV/SV : Sinh viên

Mã Lớp: 4625
10/06/2023

Môn: Tiếng Anh Lớp 3

Hình thức học: Tại nhà

Địa chỉ: chưng cư thăng long N.1, khuất duy tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Học phí: 200,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Yêu cầu Nam/Nữ: Nữ

Yêu cầu GV/SV : Sinh viên

Mã Lớp: 4624
10/06/2023

Môn: Tiếng Anh Lớp 12

Hình thức học: Tại nhà

Địa chỉ: Nguyen Hữu cảnh, phường 22, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Học phí: 200,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 30% (Thu sau khi có lương)

Yêu cầu Nam/Nữ: Nữ

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Mã Lớp: 4623
10/06/2023

Môn: Toán Lớp 12

Hình thức học: Tại nhà

Địa chỉ: Nguyen Hữu cảnh, phường 22, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Học phí: 200,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 30% (Thu sau khi có lương)

Yêu cầu Nam/Nữ: Nam

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Mã Lớp: 4622
10/06/2023

Môn: Toán cao cấp bằng Tiếng Anh Tự do

Hình thức học: Online

Địa chỉ: online, Hồ Chí Minh

Học phí: 400,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 30% (Thu sau khi có lương)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Mã Lớp: 4621
09/06/2023

Môn: Vẽ - Hội họa Lớp 4

Hình thức học: Tại nhà

Địa chỉ: Đoàn Khuê, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Học phí: Thỏa thuận

Phí nhận lớp: 30% (Thu sau khi có lương)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Mã Lớp: 4620
09/06/2023

Môn: Tiếng Anh Lớp 9

Hình thức học: Tại nhà

Địa chỉ: Đức Diễn - Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Học phí: 300,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Yêu cầu Nam/Nữ: Nữ

Yêu cầu GV/SV : Giáo viên

Mã Lớp: 4619
09/06/2023

Môn: Tiếng Anh Lớp 5

Hình thức học: Tại nhà

Địa chỉ: Mễ Trì, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Học phí: 200,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầuTop