Danh sách lớp đang cần gấp gia sư

Mã Lớp: 1517
17/09/2021

Môn: Tiếng Anh Lớp 1

Hình thức học: Online

Địa chỉ: gần bv Việt Pháp, Quận 7, Hồ Chí Minh

Học phí: Thỏa thuận

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Mã Lớp: 1512
17/09/2021

Môn: Lập trình SQL Tự do

Hình thức học: Online

Địa chỉ: online, Hà Nội

Học phí: Thỏa thuận

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Mã Lớp: 1511
17/09/2021

Môn: Tin học lập trình Tự do

Hình thức học: Online

Địa chỉ: online

Học phí: 500,000 VNĐ/buổi

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Mã Lớp: 1507
17/09/2021

Môn: Toán, Vật Lý Lớp 11

Hình thức học: Tại nhà

Địa chỉ: bùi kỷ, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Học phí: 130,000 VNĐ/buổi

Yêu cầu Nam/Nữ: Nữ

Yêu cầu GV/SV : Sinh viên

Mã Lớp: 1504
16/09/2021

Môn: Lập trình Java Tự do

Hình thức học: Online

Địa chỉ: Triều Khúc, Hà Đông, Hà Nội

Học phí: Thỏa thuận

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Mã Lớp: 1501
15/09/2021

Môn: Toán Lớp 9

Hình thức học: Online

Địa chỉ: gamuda garden - hoàng mai, Hà Nội

Học phí: 200,000 VNĐ/buổi

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Sinh viên

Mã Lớp: 1483
11/09/2021

Môn: Tiếng Anh Lớp 9

Hình thức học: Tại nhà hoặc online

Địa chỉ: thanh khê đông, Thanh Khê, Đà Nẵng

Học phí: Thỏa thuận

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầuTop