Danh sách lớp đang cần gấp gia sư

Mã Lớp: 1016
19/06/2021

Môn: Sinh học Lớp 9

Hình thức học: Tại nhà

Địa chỉ: Trần Phú, Huế, Thừa Thiên Huế

Học phí: Thỏa thuận

Yêu cầu Nam/Nữ: Nữ

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Mã Lớp: 1011
19/06/2021

Môn: Toán Lớp 8

Hình thức học: Tại nhà

Địa chỉ: Chợ chàng sơn, Thạch Thất, Hà Nội

Học phí: Thỏa thuận

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Mã Lớp: 1007
19/06/2021

Môn: Xác suất thống kê Tự do

Hình thức học: Tại nhà

Địa chỉ: online, Hà Nội

Học phí: 400,000 VNĐ/buổi

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Mã Lớp: 996
16/06/2021

Môn: Toán Lớp 7

Hình thức học: Tại nhà

Địa chỉ: pháo đài láng, Đống Đa, Hà Nội

Học phí: 200,000 VNĐ/buổi

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Mã Lớp: 994
16/06/2021

Môn: Toán Lớp 6

Hình thức học: Tại nhà

Địa chỉ: Làng Bầu, Liên Bảo, Vĩnh Yên,, Vĩnh Phúc

Học phí: Thỏa thuận

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Mã Lớp: 989
15/06/2021

Môn: Tin học lập trình Tự do

Hình thức học: Tại nhà

Địa chỉ: đông diều, Quận 8, Hồ Chí Minh

Học phí: Thỏa thuận

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Mã Lớp: 980
15/06/2021

Môn: Hóa Lớp 12

Hình thức học: Tại nhà

Địa chỉ: quang trung, Hà Đông, Hà Nội

Học phí: 200,000 VNĐ/buổi

Yêu cầu Nam/Nữ: Nam

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Mã Lớp: 978
15/06/2021

Môn: Toán Lớp 8

Hình thức học: Tại nhà

Địa chỉ: quang trung, Hà Đông, Hà Nội

Học phí: 150,000 VNĐ/buổi

Yêu cầu Nam/Nữ: Nam

Yêu cầu GV/SV : Sinh viên

Mã Lớp: 976
14/06/2021

Môn: Tiếng Anh Lớp 11

Hình thức học: Tại nhà

Địa chỉ: cầu diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Học phí: 150,000 VNĐ/buổi

Yêu cầu Nam/Nữ: Nữ

Yêu cầu GV/SV : Sinh viênTop