Danh sách lớp đang cần gấp gia sư

Mã Lớp: 2706
18/05/2022

Môn: Tiếng Pháp Tự do

Hình thức học: Tại nhà hoặc online

Địa chỉ: cầu giấy, Cầu Giấy, Hà Nội

Học phí: Thỏa thuận

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Mã Lớp: 2705
18/05/2022

Môn: Tiếng Anh Lớp 5

Hình thức học: Tại nhà

Địa chỉ: Vũ Tông Phan

Học phí: 200,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Yêu cầu Nam/Nữ: Nữ

Yêu cầu GV/SV : Sinh viên

Mã Lớp: 2699
16/05/2022

Môn: Toán Lớp 9

Hình thức học: Tại nhà

Địa chỉ: Thanh Liệt - Kim Giang - Chỗ Cầu Dậu, Thanh Trì, Hà Nội

Học phí: 150,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Sinh viên

Mã Lớp: 2683
10/05/2022

Môn: Toán Lớp 7

Hình thức học: Tại nhà

Địa chỉ: Lĩnh Nam, Hà Nội

Học phí: Thỏa thuận

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Yêu cầu Nam/Nữ: Nữ

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Mã Lớp: 2681
09/05/2022

Môn: Tiếng Anh Lớp 6

Hình thức học: Tại nhà

Địa chỉ: bạch mai, Hà Nội

Học phí: 120,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Yêu cầu Nam/Nữ: Nữ

Yêu cầu GV/SV : Sinh viên

Mã Lớp: 2664
04/05/2022

Môn: Tiếng Nhật chứng chỉ N2 Tự do

Hình thức học: Online

Địa chỉ: Online

Học phí: 350,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầuTop