Danh sách lớp đang cần gấp gia sư

Mã Lớp: 6506
13/04/2024

Môn: Kinh Tế Vi Mô Tự do

Hình thức học: Online

Địa chỉ: Online

Học phí: 300,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Mã Lớp: 6505
13/04/2024

Môn: Dạy Toán bằng Tiếng Anh Lớp 9

Hình thức học: Tại nhà

Địa chỉ: Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng

Học phí: Thỏa thuận

Phí nhận lớp: 30% (Thu sau khi có lương)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Mã Lớp: 6504
13/04/2024

Môn: Vẽ - Hội họa Mầm non

Hình thức học: Tại nhà

Địa chỉ: Phong Bắc, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Học phí: Thỏa thuận

Phí nhận lớp: 30% (Thu sau khi có lương)

Yêu cầu Nam/Nữ: Nữ

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Mã Lớp: 6503
13/04/2024

Môn: Sinh học Lớp 12

Hình thức học: Tại nhà

Địa chỉ: Cầu Cẩm Lệ, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Học phí: Thỏa thuận

Phí nhận lớp: 20% (Thu sau khi có lương)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Mã Lớp: 6501
13/04/2024

Môn: Tiếng Anh Lớp 10

Hình thức học: Tại nhà

Địa chỉ: Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7, Hồ Chí Minh

Học phí: 250,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Mã Lớp: 6498
12/04/2024

Môn: Toán Lớp 11

Hình thức học: Online

Địa chỉ: Bình Dương

Học phí: 150,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 30% (Thu sau khi có lương)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Mã Lớp: 6497
11/04/2024

Môn: Toán Lớp 11

Hình thức học: Tại nhà

Địa chỉ: Cẩm Thanh, Hội An, Quảng Nam

Học phí: Thỏa thuận

Phí nhận lớp: 20% (Thu sau khi có lương)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Mã Lớp: 6474
09/04/2024

Môn: Toán Lớp 9

Hình thức học: Tại nhà

Địa chỉ: gần chợ Cống Vị, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Học phí: 180,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 30% (Thu sau khi có lương)

Yêu cầu Nam/Nữ: Nữ

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Mã Lớp: 6471
09/04/2024

Môn: Luyện thi IELTS Tự do

Hình thức học: Online

Địa chỉ: online, Hà Nội

Học phí: Thỏa thuận

Phí nhận lớp: 30% (Thu sau khi có lương)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu



Top