ĐỀ ÔN TOÁN 1 HỌC KÌ 2 BỘ SÁCH CÁNH DIỀU

Dưới đây là 10 dạng toán 1 học kì 2 theo chương trình sách Cánh Diều mà các bạn học sinh thường gặp trong các bài kiểm tra. Ba mẹ hãy lưu lại để cho bé tập làm quen, giúp bé học tốt hơn nữa môn Toán 1 nhé!

------------------------------ĐỀ BÀI----------------------------------------------------------

1. Viết vào chỗ chấm:

  

 a) Đọc các số:

   43: …………………………………….

   35: …………………………………….

b)  Viết các số?

Năm mươi : ………………

Bảy mươi mốt: ……………..


2. Viết tên các hình, khối vào chỗ chấm:

3. Đặt tính rồi tính:

43 + 36                      86 – 25                  23 + 5                         46 - 3

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

4.  Điền dấu <, >, =

          50 … 60                 67 – 61 …. 10             

37 … 49                 79 … 54 + 25

 

5. Nối (theo mẫu):

6. Tính nhẩm:

30 + 40 =

50 + 10 + 20 =

80 - 20 =

70 – 20 – 30 =

7. Viết từ ngữ vào chỗ chấm cho thích hợp:

a. Số tròn chục nhỏ nhất lớn hơn 45 là………………

b. Số tròn chục lớn nhất nhỏ hơn 75 là………………

c. Số lớn  nhất nhỏ hơn 10 là………………

d. Số có hai chữ số giống nhau lớn  nhất nhỏ hơn 90 là……………

8. Viết phép tính và hoàn thành câu trả lời cho bài toán sau đây:

Nhà bà có 80 con gà, bà đã bán đi 50 con. Hỏi bà còn lại bao nhiêu con gà ?

……………………… (con gà)   

         Trả lời: Bà còn lại …… con gà.

9. Điền số và dấu để được phép tính đúng :

 

 

 

=

90

10

 

 

=

15

----------------------------------Hết------------------------------------------------------

Các mẹ hãy theo dõi Gia sư Bảo Châu để có thêm nhiều dạng bài Toán 1 học kì 2 hay hơn nữa nhé!

Mọi thắc mắc về gia sư, vui lòng gọi 0966.042.043 hoặc 0966.713.716 để được tư vấn và giải đáp!

Sửa bài viết

Top