Tìm gia sư Nữ dạy kèm môn Toán Lớp 9 tại Vũ Tông Phan - Khương Trung, Thanh Xuân

Mã Lớp: 3694
Đã giao
26/11/2022

Tìm gia sư Nữ dạy kèm môn Toán Lớp 9 tại Vũ Tông Phan - Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, học sinh nữ, học trường Nguyễn Trãi, học lực Yếu

Hình thức học: Tại nhà

Học phí: 200,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: Tối thứ 3 và thứ 5 từ 17h30

Số buổi/tuần: 2 (120 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Nữ

Yêu cầu GV/SV : Sinh viên

Địa chỉ: Vũ Tông Phan - Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Học sinh nhút nhát, sợ môn toán
YC gia sư có kinh nghiệm, nhiệt tình. năm 2 trở đi


Top