Danh sách lớp gia sư đã giao

Mã Lớp: 5641
04/12/2023

Môn: Toán Lớp 9

Hình thức học: Tại nhà

Địa chỉ: đầu phố Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Học phí: 250,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Yêu cầu Nam/Nữ: Nữ

Yêu cầu GV/SV : Sinh viên

Mã Lớp: 5638
04/12/2023

Môn: Lập trình C/C++ Tự do

Hình thức học: Tại nhà

Địa chỉ: ngõ 142, phố Nguyễn Đình Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội

Học phí: 300,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Mã Lớp: 5637
04/12/2023

Môn: Tiếng Anh Lớp 7

Hình thức học: Tại nhà

Địa chỉ: 78 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Học phí: 150,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Yêu cầu Nam/Nữ: Nữ

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Mã Lớp: 5636
04/12/2023

Môn: Toán Lớp 9

Hình thức học: Tại nhà

Địa chỉ: PHỐ YÊN BÌNH, PHÚC LA, Hà Đông, Hà Nội

Học phí: 200,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Mã Lớp: 5634
04/12/2023

Môn: Toán Lớp 9

Hình thức học: Tại nhà

Địa chỉ: Bắc Đẩu, Hải Châu, Đà Nẵng

Học phí: Thỏa thuận

Phí nhận lớp: 30% (Thu sau khi có lương)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Mã Lớp: 5633
03/12/2023

Môn: Lập trình C/C++ Lớp 9

Hình thức học: Online

Địa chỉ: online, Hà Nội

Học phí: 300,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Mã Lớp: 5632
02/12/2023

Môn: Vật Lý Lớp 11

Hình thức học: Tại nhà

Địa chỉ: chung cư cán bộ chiến sĩ bộ công an ở ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

Học phí: Thỏa thuận

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Mã Lớp: 5631
01/12/2023

Môn: Vật Lý Lớp 11

Hình thức học: Online

Địa chỉ: online

Học phí: 180,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Mã Lớp: 5629
01/12/2023

Môn: Tiếng Anh Lớp 12

Hình thức học: Tại nhà

Địa chỉ: Xuân La - gần đại học Nội vụ, Tây Hồ, Hà Nội

Học phí: 200,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Sinh viênTop