Danh sách lớp gia sư đã giao

Mã Lớp: 2739
24/05/2022

Môn: Toán Lớp 11

Hình thức học: Tại nhà

Địa chỉ: ngõ 143 phường Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội

Học phí: 150,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Mã Lớp: 2738
24/05/2022

Môn: Tiếng Anh Lớp 12

Hình thức học: Online

Địa chỉ: online

Học phí: 200,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Mã Lớp: 2737
24/05/2022

Môn: Tiếng Trung Tự do

Hình thức học: Online

Địa chỉ: Online

Học phí: 200,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Mã Lớp: 2734
24/05/2022

Môn: Tiếng Anh Lớp 6

Hình thức học: Tại nhà

Địa chỉ: Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Học phí: 150,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Yêu cầu Nam/Nữ: Nữ

Yêu cầu GV/SV : Sinh viên

Mã Lớp: 2733
24/05/2022

Môn: Toán Lớp 6

Hình thức học: Tại nhà

Địa chỉ: Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Học phí: 150,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Yêu cầu Nam/Nữ: Nữ

Yêu cầu GV/SV : Sinh viên

Mã Lớp: 2730
23/05/2022

Môn: Ngữ văn Lớp 9

Hình thức học: Tại nhà

Địa chỉ: nguyễn chánh, trung hòa, cầu giấy, Hà Nội

Học phí: Thỏa thuận

Phí nhận lớp: 0 VNĐ (Thu sau khi có lương)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Mã Lớp: 2729
23/05/2022

Môn: Tin học lập trình Lớp 8

Hình thức học: Tại nhà

Địa chỉ: số nhà 3xx điện biên phủ, Thanh Khê, Đà Nẵng

Học phí: Thỏa thuận

Phí nhận lớp: 30% (Thu sau khi có lương)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Mã Lớp: 2728
23/05/2022

Môn: Tiếng Anh Lớp 8

Hình thức học: Tại nhà

Địa chỉ: diệp Minh Châu, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Học phí: Thỏa thuận

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Mã Lớp: 2726
23/05/2022

Môn: Tiếng Anh Lớp 8

Hình thức học: Tại nhà

Địa chỉ: vũ Tông Phan, Thanh Xuân, Hà Nội

Học phí: Thỏa thuận

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầuTop