Danh sách lớp gia sư đã giao

Mã Lớp: 4579
28/05/2023

Môn: Hóa Lớp 12

Hình thức học: Tại nhà

Địa chỉ: Tôn Đức THắng, Liên Chiểu, Đà Nẵng

Học phí: Thỏa thuận

Phí nhận lớp: 30% (Thu sau khi có lương)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Mã Lớp: 4578
28/05/2023

Môn: Tiếng Anh Lớp 9

Hình thức học: Tại nhà

Địa chỉ: NGuyễn Xuân Yêm, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Học phí: Thỏa thuận

Phí nhận lớp: 30% (Thu sau khi có lương)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Mã Lớp: 4575
27/05/2023

Môn: Hóa Lớp 9

Hình thức học: Tại nhà

Địa chỉ: Đồng Tâm, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Học phí: Thỏa thuận

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Mã Lớp: 4574
27/05/2023

Môn: Tiếng Anh Lớp 11

Hình thức học: Tại nhà

Địa chỉ: Chung cư Nam Ô, Liên Chiểu, Đà Nẵng

Học phí: Thỏa thuận

Phí nhận lớp: 25% (Thu sau khi có lương)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Mã Lớp: 4571
26/05/2023

Môn: Tiếng Trung Lớp 7

Hình thức học: Tại nhà

Địa chỉ: Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Học phí: Thỏa thuận

Phí nhận lớp: 30% (Thu sau khi có lương)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Mã Lớp: 4570
26/05/2023

Môn: Tiếng Anh Lớp 11

Hình thức học: Tại nhà

Địa chỉ: Trung Hòa Nhân Chính

Học phí: 180,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Mã Lớp: 4567
25/05/2023

Môn: Toán Lớp 8

Hình thức học: Tại nhà

Địa chỉ: Trương Công Giai - Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Học phí: 150,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Yêu cầu Nam/Nữ: Nữ

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Mã Lớp: 4566
24/05/2023

Môn: Luyện chữ đẹp Tiền tiểu hoc (chuẩn bị vào lớp 1)

Hình thức học: Tại nhà

Địa chỉ: Phạm như Xương, Liên Chiểu, Đà Nẵng

Học phí: Thỏa thuận

Phí nhận lớp: 30% (Thu sau khi có lương)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Mã Lớp: 4564
24/05/2023

Môn: Tiếng Đức Lớp 10

Hình thức học: Online

Địa chỉ: online

Học phí: 350,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầuTop