Tìm gia sư Nữ dạy kèm môn Tiếng Pháp Lớp 8 tại Thạch Cầu, Long Biên

Mã Lớp: 6088
Đã giao
22/02/2024

Tìm gia sư Nữ dạy kèm môn Tiếng Pháp Lớp 8 tại Thạch Cầu, Long Biên, Hà Nội, học sinh nam, học trường Tự do, học lực Yếu, mục tiêu củng cố lại kiến thức

Hình thức học: Tại nhà

Học phí: 300,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: trao đổi

Số buổi/tuần: Thỏa thuận (120 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Nữ

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: Thạch Cầu, Long Biên, Hà Nội

gia sư có kinh nghiệm


Top