Tìm gia sư dạy kèm môn Xác suất thống kê Tự do online

Mã Lớp: 5085
Đã giao
18/09/2023

Tìm gia sư dạy kèm môn Xác suất thống kê Tự do online, học sinh nữ, học Từ đầu

Hình thức học: Online

Học phí: 400,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: chiều hoặc tối

Số buổi/tuần: 2 (90 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: online

HV nữ, đang du học tại Hungari, chênh 5h so với giờ Việt Nam. Cần học môn Statistic


Top