Tìm gia sư dạy kèm môn Toán Lớp 12 tại sơn trà

Mã Lớp: 3986
Đã giao
07/02/2023

Tìm gia sư dạy kèm môn Toán Lớp 12 tại sơn trà, Đà Nẵng, học sinh nam

Hình thức học: Tại nhà

Học phí: Thỏa thuận

Phí nhận lớp: 30% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: Thỏa thuận

Số buổi/tuần: Thỏa thuận (90 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: sơn trà, Đà Nẵng


Top