Tìm gia sư dạy kèm môn Toán Lớp 10 tại online

Mã Lớp: 3666
Đã giao
20/11/2022

Tìm gia sư dạy kèm môn Toán Lớp 10 tại online, Phú Thọ, học sinh nam, học lực Trung bình, mục tiêu củng cố kiến thức

Hình thức học: Tại nhà

Học phí: 150,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: Thỏa thuận

Số buổi/tuần: 1 (90 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: online, Phú Thọ

Gs có kinh nhiệm


Top