Tìm gia sư dạy kèm môn Tiếng Nhật Lớp 11 online

Mã Lớp: 4329
Đã giao
01/04/2023

Tìm gia sư dạy kèm môn Tiếng Nhật Lớp 11 online, học sinh nam, học Từ đầu, mục tiêu n5 để đi du học

Hình thức học: Online

Học phí: 180,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: Tối thứ 5 và tối chủ nhật từ 6-8h

Số buổi/tuần: 2 (120 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: Thạch Thất, Hà Đông, Hà Nội


Top