Tìm gia sư dạy kèm môn Tiếng Anh Lớp 4 tại Hồ Hán Thương, Cửa Nam, Vinh

Mã Lớp: 6911
Đã giao
15/06/2024

Tìm gia sư dạy kèm môn Tiếng Anh Lớp 4 tại Hồ Hán Thương, Cửa Nam, Vinh, Nghệ An, học sinh nam, học trường Tự do, học lực Trung bình, mục tiêu Học tiến bộ

Hình thức học: Tại nhà

Học phí: 130,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 30% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: Thỏa thuận

Số buổi/tuần: 2 (90 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Sinh viên

Địa chỉ: Hồ Hán Thương, Cửa Nam, Vinh, Nghệ An


Top