Tìm gia sư dạy kèm môn Môn khác Tự do tại online

Mã Lớp: 5298
Đã giao
15/10/2023

Tìm gia sư dạy kèm môn Môn khác Tự do tại online, Online, học sinh nữ

Hình thức học: Tại nhà

Học phí: Thỏa thuận

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: Thỏa thuận

Số buổi/tuần: Thỏa thuận (90 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: online

Môn Phân tích dữ liệu


Top