Tìm gia sư dạy kèm môn Luyện thi IELTS Lớp 8 tại Đặng Thuỳ Trâm

Mã Lớp: 6758
Đã giao
24/05/2024

Tìm gia sư dạy kèm môn Luyện thi IELTS Lớp 8 tại Đặng Thuỳ Trâm, Hà Nội, học sinh nam, học trường Tự do, học lực Trung bình, mục tiêu 6.5

Hình thức học: Tại nhà

Học phí: 400,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: Ban ngày

Số buổi/tuần: 3 (120 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: Đặng Thuỳ Trâm, Hà Nội

1 bạn học sinh lớp 8 và 1 bạn lớp 11. 2 bạn học cùng 1 lúc vì kiến thức ngang nhau
Cần gia sư có kinh nghiệm, tầm 7.5


Top