Tìm gia sư dạy kèm môn Lập trình Java Tự do online

Mã Lớp: 1925
Đã giao
10/11/2021

Tìm gia sư dạy kèm môn Lập trình Java Tự do online, học sinh nữ

Hình thức học: Online

Học phí: 300,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 30% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: Thỏa thuận

Số buổi/tuần: Thỏa thuận (120 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: online, Hồ Chí Minh

học viên là sinh viên năm 2, nam. cần học Java trước, sau đó sẽ học C++ thêm


Top