Tìm gia sư dạy kèm môn Khoa học Lớp 7 tại 93 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân

Mã Lớp: 3522
Đã giao
27/10/2022

Tìm gia sư dạy kèm môn Khoa học Lớp 7 tại 93 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội, học sinh nữ, học trường Vinschool

Hình thức học: Tại nhà

Học phí: 250,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: từ 5-6.30 các tối trong tuần

Số buổi/tuần: 1 (90 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: 93 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội

học hệ Cam, tiếng Việt


Top