Tìm Giáo viên Nữ dạy kèm môn Toán Lớp 11 tại Phan Thành Tài, Hải Châu

Mã Lớp: 6538
Đã giao
18/04/2024

Tìm Giáo viên Nữ dạy kèm môn Toán Lớp 11 tại Phan Thành Tài, Hải Châu, Đà Nẵng, học sinh nữ, học trường Trần Phú, học lực Trung bình, mục tiêu khá

Hình thức học: Tại nhà

Học phí: Thỏa thuận

Phí nhận lớp: 30% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: Thỏa thuận

Số buổi/tuần: 2 (90 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Nữ

Yêu cầu GV/SV : Giáo viên

Địa chỉ: Phan Thành Tài, Hải Châu, Đà Nẵng


Top