Tìm Giáo viên Nữ dạy kèm môn Tiếng Anh Lớp 9 tại Đức Diễn - Phú Diễn, Bắc Từ Liêm

Mã Lớp: 4620
Đã giao
09/06/2023

Tìm Giáo viên Nữ dạy kèm môn Tiếng Anh Lớp 9 tại Đức Diễn - Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, học sinh nam, học lực Trung bình

Hình thức học: Tại nhà

Học phí: 300,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: Thỏa thuận

Số buổi/tuần: 2 (120 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Nữ

Yêu cầu GV/SV : Giáo viên

Địa chỉ: Đức Diễn - Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Học sinh không tập trung
Cần giáo viên hoặc sv tốt nghiệp trường ngoại ngữ, nhiệt tình.


Top