Tìm Giáo viên Nữ dạy kèm môn Tiếng Anh Lớp 6 tại Hà Tông Huân, Sơn Trà

Mã Lớp: 5152
Đã giao
27/09/2023

Tìm Giáo viên Nữ dạy kèm môn Tiếng Anh Lớp 6 tại Hà Tông Huân, Sơn Trà, Đà Nẵng, học sinh nam, học lực Trung bình khá, mục tiêu giỏi

Hình thức học: Tại nhà

Học phí: Thỏa thuận

Phí nhận lớp: 25% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: lịch học thứ 2,6

Số buổi/tuần: Thỏa thuận (90 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Nữ

Yêu cầu GV/SV : Giáo viên

Địa chỉ: Hà Tông Huân, Sơn Trà, Đà Nẵng

Gv học đại học Ngoại ngữ.


Top