Tìm Giáo viên dạy kèm môn Toán Lớp 5 online

Mã Lớp: 2235
Đã giao
16/01/2022

Tìm Giáo viên dạy kèm môn Toán Lớp 5 online, học sinh nữ

Hình thức học: Online

Học phí: 200,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: sáng

Số buổi/tuần: 2 (120 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Giáo viên

Địa chỉ: online, Hà Nội

nghỉ dịch dạy ol đến khi đi học dạy off lại


Top