Tìm Giáo viên dạy kèm môn Ngữ văn Lớp 12 online

Mã Lớp: 7091
Đã giao
10/07/2024

Tìm Giáo viên dạy kèm môn Ngữ văn Lớp 12 online, học sinh nam, học trường Tự do, học Từ đầu, mục tiêu nắm kt

Hình thức học: Online

Học phí: 300,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: sáng thứ, sáng thứ 5

Số buổi/tuần: 2 (90 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Giáo viên

Địa chỉ: Thanh Hóa


Top