Tìm gia sư Nữ dạy kèm môn Vẽ - Hội họa Mầm non tại Phong Bắc, Cẩm Lệ

Mã Lớp: 6504
Đã giao
13/04/2024

Tìm gia sư Nữ dạy kèm môn Vẽ - Hội họa Mầm non tại Phong Bắc, Cẩm Lệ, Đà Nẵng, học sinh nữ, học trường Tự do, học lực Yếu, mục tiêu khá

Hình thức học: Tại nhà

Học phí: Thỏa thuận

Phí nhận lớp: 30% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: Thỏa thuận

Số buổi/tuần: Thỏa thuận (90 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Nữ

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: Phong Bắc, Cẩm Lệ, Đà Nẵng


Top