Tìm gia sư Nữ dạy kèm môn Toán, Vật Lý Lớp 8 tại bùi kỷ, Cẩm Lệ

Mã Lớp: 1507
Đã giao
17/09/2021

Tìm gia sư Nữ dạy kèm môn Toán, Vật Lý Lớp 8 tại bùi kỷ, Cẩm Lệ, Đà Nẵng, học sinh nữ, học lực Khá

Hình thức học: Tại nhà

Học phí: 130,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: Thỏa thuận

Số buổi/tuần: 3 (120 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Nữ

Yêu cầu GV/SV : Sinh viên

Địa chỉ: bùi kỷ, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

HS học giỏi, trường Nguyễn KHuyên.
Gia sư trường sư phạm


Top