Tìm gia sư Nữ dạy kèm môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh Lớp 5 tại nguyễn chí thanh, Đống Đa

Mã Lớp: 1997
Đã giao
25/11/2021

Tìm gia sư Nữ dạy kèm môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh Lớp 5 tại nguyễn chí thanh, Đống Đa, Hà Nội, học sinh nữ, học lực Khá, mục tiêu hoàn thành tất cả bài tập trên lớp và học thêm đúng deadline

Hình thức học: Tại nhà

Học phí: 150,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: chiều trong tuần

Số buổi/tuần: 2 (120 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Nữ

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: nguyễn chí thanh, Đống Đa, Hà Nội


Top