Tìm gia sư Nữ dạy kèm môn Toán, Tiếng Anh, Tiếng Việt Lớp 5 tại thanh liệt, Hoàng Mai

Mã Lớp: 3987
Đã giao
07/02/2023

Tìm gia sư Nữ dạy kèm môn Toán, Tiếng Anh, Tiếng Việt Lớp 5 tại thanh liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, học sinh nam, học trường Kim Liên, học lực Trung bình

Hình thức học: Tại nhà

Học phí: 120,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: Thỏa thuận

Số buổi/tuần: 1 (90 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Nữ

Yêu cầu GV/SV : Sinh viên

Địa chỉ: thanh liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Gia sư có kinh nghiệm dạy lớp 5


Top