Tìm gia sư Nữ dạy kèm môn Toán Lớp 8 tại Nguyễn Sơn, Long Biên

Mã Lớp: 4582
Đã giao
29/05/2023

Tìm gia sư Nữ dạy kèm môn Toán Lớp 8 tại Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội, học sinh nữ, học trường Giảng Võ, học lực Trung bình khá

Hình thức học: Tại nhà

Học phí: 180,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: Tối sau đó khi làm quen rồi thì có thế xếp lịch ban ngày được

Số buổi/tuần: 2 (120 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Nữ

Yêu cầu GV/SV : Sinh viên

Địa chỉ: Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội

Gia sư trường Dược, chuyên toán, nhiệt tình.


Top