Tìm gia sư Nữ dạy kèm môn Toán Lớp 7 tại Cipucha Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm

Mã Lớp: 5548
Đã giao
20/11/2023

Tìm gia sư Nữ dạy kèm môn Toán Lớp 7 tại Cipucha Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, học sinh nữ, học trường Đức Thắng, học lực Khá, mục tiêu thi sang lớp chọn

Hình thức học: Tại nhà

Học phí: 150,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: 6h30 tối thứ 3-5

Số buổi/tuần: 2 (120 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Nữ

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: Cipucha Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Học cơ bản và nâng cao

Lớp đã giao cho gia sư Đặng Thị Quỳnh -


Top