Tìm gia sư Nữ dạy kèm môn Toán Lớp 6 tại khu Ngoại giao đoàn Võ Chí Công

Mã Lớp: 3329
Đã giao
22/09/2022

Tìm gia sư Nữ dạy kèm môn Toán Lớp 6 tại khu Ngoại giao đoàn Võ Chí Công, Hà Nội, học sinh nữ

Hình thức học: Tại nhà

Học phí: 250,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: rảnh vào tối t5, sáng t7, tối t7, sáng CN, tối CN

Số buổi/tuần: 1 (120 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Nữ

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: khu Ngoại giao đoàn Võ Chí Công, Hà Nội

cần gs đã từng học cấp 3 chuyên


Top