Tìm gia sư Nữ dạy kèm môn Toán Lớp 6 tại khu đô thị Nam Trung Yên

Mã Lớp: 4333
Đã giao
02/04/2023

Tìm gia sư Nữ dạy kèm môn Toán Lớp 6 tại khu đô thị Nam Trung Yên, Hà Nội, học sinh nữ

Hình thức học: Tại nhà

Học phí: 150,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 40% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: thứ 2, 4, 6 bắt đầu từ 17h30 hoặc thứ 7, nhật

Số buổi/tuần: 1 (90 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Nữ

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: khu đô thị Nam Trung Yên, Hà Nội

Học sinh học khá tốt, nằm trong top đầu của lớp nhưng phần Hình còn hơi yếu


Top