Tìm gia sư Nữ dạy kèm môn Tiếng Anh Lớp 8 tại Hồ Hán Thương, Cửa Nam, Vinh

Mã Lớp: 6912
Đã giao
15/06/2024

Tìm gia sư Nữ dạy kèm môn Tiếng Anh Lớp 8 tại Hồ Hán Thương, Cửa Nam, Vinh, Nghệ An, học sinh nam, học trường Tự do, học lực Khá, mục tiêu Nắm tốt kiến thức, vì học sinh muốn thi vào chuyên 9 lên 10

Hình thức học: Tại nhà

Học phí: 130,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 30% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: Thỏa thuận

Số buổi/tuần: 1 (90 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Nữ

Yêu cầu GV/SV : Sinh viên

Địa chỉ: Hồ Hán Thương, Cửa Nam, Vinh, Nghệ An


Top