Tìm gia sư Nữ dạy kèm môn Tiếng Anh Lớp 4 tại Hàm Nghi, Hải Châu

Mã Lớp: 5149
Đã giao
27/09/2023

Tìm gia sư Nữ dạy kèm môn Tiếng Anh Lớp 4 tại Hàm Nghi, Hải Châu, Đà Nẵng, học sinh nam, học lực Trung bình khá, mục tiêu ngày càng tốt hơn

Hình thức học: Tại nhà

Học phí: Thỏa thuận

Phí nhận lớp: 30% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: Thỏa thuận

Số buổi/tuần: Thỏa thuận (90 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Nữ

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: Hàm Nghi, Hải Châu, Đà Nẵng

Gs dạy được theo chương trình Cambridge 4 kĩ năng.


Top