Tìm gia sư Nữ dạy kèm môn Tiếng Anh giao tiếp Tự do tại Cây xăng gia nguyễn tâm hòa hiệp nam, Liên Chiểu

Mã Lớp: 3675
Đã giao
21/11/2022

Tìm gia sư Nữ dạy kèm môn Tiếng Anh giao tiếp Tự do tại Cây xăng gia nguyễn tâm hòa hiệp nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng, học sinh nữ

Hình thức học: Tại nhà

Học phí: 200,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 30% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: Thỏa thuận

Số buổi/tuần: Thỏa thuận (90 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Nữ

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: Cây xăng gia nguyễn tâm hòa hiệp nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng

học viên đã đi làm


Top