Tìm gia sư Nữ dạy kèm môn Sinh học Lớp 9 tại Trần Phú, Huế

Mã Lớp: 1016
Đã giao
19/06/2021

Tìm gia sư Nữ dạy kèm môn Sinh học Lớp 9 tại Trần Phú, Huế, Thừa Thiên Huế, học sinh nữ

Hình thức học: Tại nhà

Học phí: Thỏa thuận

Phí nhận lớp: 30% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: Thỏa thuận

Số buổi/tuần: Thỏa thuận (120 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Nữ

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: Trần Phú, Huế, Thừa Thiên Huế

Mục tiêu của học sinh là chuyên Sinh quốc học Huế.


Top