Tìm gia sư Nữ dạy kèm môn Hóa Lớp 12 tại Đương Hải Phong, Thanh Khê

Mã Lớp: 3904
Đã giao
20/01/2023

Tìm gia sư Nữ dạy kèm môn Hóa Lớp 12 tại Đương Hải Phong, Thanh Khê, Đà Nẵng, học sinh nữ

Hình thức học: Tại nhà

Học phí: 1,700,000 VNĐ/tháng

Phí nhận lớp: 30% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: Thỏa thuận

Số buổi/tuần: 3 (90 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Nữ

Yêu cầu GV/SV : Sinh viên

Địa chỉ: Đương Hải Phong, Thanh Khê, Đà Nẵng


Top