Tìm gia sư Nam dạy kèm môn Vật Lý Lớp 12 tại Dương Nội

Mã Lớp: 3963
Đã giao
03/02/2023

Tìm gia sư Nam dạy kèm môn Vật Lý Lớp 12 tại Dương Nội, Hà Nội, học sinh nam, học lực Khá

Hình thức học: Tại nhà

Học phí: 250,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: Thỏa thuận

Số buổi/tuần: 1 (120 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Nam

Yêu cầu GV/SV : Sinh viên

Địa chỉ: Dương Nội, Hà Nội

Gia sư giỏi có kinh nghiệm luyện thi lớp 12. Nếu gia sư quanh khu vực Hà Đông thì học sinh có thể tới chỗ gia sư học cũng được


Top