Tìm gia sư Nam dạy kèm môn Tin học lập trình Lớp 11 tại Trần Hữu Dực

Mã Lớp: 4626
Đã giao
10/06/2023

Tìm gia sư Nam dạy kèm môn Tin học lập trình Lớp 11 tại Trần Hữu Dực, Hà Nội, học sinh nam

Hình thức học: Tại nhà

Học phí: 400,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: Thỏa thuận

Số buổi/tuần: 1 (120 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Nam

Yêu cầu GV/SV : Sinh viên

Địa chỉ: Trần Hữu Dực, Hà Nội

Gs dạy ahọc theo chương trình Funix của FPT
Yêu cầu sinh viên có phương pháp và kỹ luật, học lớp CLC trường công nghệ ĐH Quốc gia hoặc đại học FPT

Lớp đã giao cho gia sư Phạm Đức Mạnh -


Top