Tìm gia sư Nam dạy kèm môn Luyện thi IELTS Lớp 11 tại Trung Văn - Tố Hữu, Hà Đông

Mã Lớp: 955
Đã giao
11/06/2021

Tìm gia sư Nam dạy kèm môn Luyện thi IELTS Lớp 11 tại Trung Văn - Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội, học sinh nữ, học lực Trung bình khá

Hình thức học: Tại nhà

Học phí: 300,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 40% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: rảnh cả ngày, muốn học ban ngày cho tiện

Số buổi/tuần: 1 (120 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Nam

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: Trung Văn - Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội

HS hiện tầm 4. đang rất yếu viết, muốn con cải thiện các kỹ năng đặc biệt chú trọng viết. YC gia sư có 7.5 ielts trở lên, có điểm viết từ 7.


Top