Tìm gia sư dạy kèm môn Vẽ - Hội họa Tiền tiểu hoc (chuẩn bị vào lớp 1) tại gần Cầu Rông, Sơn Trà

Mã Lớp: 4282
Đã giao
24/03/2023

Tìm gia sư dạy kèm môn Vẽ - Hội họa Tiền tiểu hoc (chuẩn bị vào lớp 1) tại gần Cầu Rông, Sơn Trà, Đà Nẵng, học sinh nam

Hình thức học: Tại nhà

Học phí: Thỏa thuận

Phí nhận lớp: 15% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: Thỏa thuận

Số buổi/tuần: 4 (90 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: gần Cầu Rông, Sơn Trà, Đà Nẵng


Top