Tìm gia sư dạy kèm môn Vật Lý Lớp 12 tại Online, Quận 2

Mã Lớp: 4568
Chưa giao
25/05/2023

Tìm gia sư dạy kèm môn Vật Lý Lớp 12 tại Online, Quận 2, Hồ Chí Minh, học sinh nam, học lực Trung bình, mục tiêu củng cố kiến thức

Hình thức học: Tại nhà

Học phí: 200,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: linh động

Số buổi/tuần: 3 (120 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: Online, Quận 2, Hồ Chí Minh


Top