Tìm gia sư dạy kèm môn Vật Lý Lớp 12 online

Mã Lớp: 4628
Đã giao
10/06/2023

Tìm gia sư dạy kèm môn Vật Lý Lớp 12 online, học sinh nữ, học lực Giỏi

Hình thức học: Online

Học phí: 250,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: linh động

Số buổi/tuần: 2 (120 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: online, Phú Thọ

ôn thi HSG tỉnh


Top