Tìm gia sư dạy kèm môn Vật Lý Lớp 11 online

Mã Lớp: 4905
Đã giao
16/08/2023

Tìm gia sư dạy kèm môn Vật Lý Lớp 11 online, học sinh nữ

Hình thức học: Online

Học phí: 500,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: Thỏa thuận

Số buổi/tuần: Thỏa thuận (120 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

HS đang học chuyên Lý


Top