Tìm gia sư dạy kèm môn Vật Lý Lớp 10 tại Linh Đàm, Hoàng Mai

Mã Lớp: 4902
Đã giao
16/08/2023

Tìm gia sư dạy kèm môn Vật Lý Lớp 10 tại Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội, học sinh nam, học lực Trung bình

Hình thức học: Tại nhà

Học phí: 500,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: Thỏa thuận

Số buổi/tuần: Thỏa thuận (90 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội


Top