Tìm gia sư dạy kèm môn Vật Lý, Hóa Lớp 8 tại trần đăng ninh - cầu giấy

Mã Lớp: 489
Đã giao
26/05/2021

Tìm gia sư dạy kèm môn Vật Lý, Hóa Lớp 8 tại trần đăng ninh - cầu giấy, Hà Nội, học sinh nữ

Hình thức học: Tại nhà

Học phí: Thỏa thuận

Phí nhận lớp: 40% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: Thỏa thuận

Số buổi/tuần: Thỏa thuận (120 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: trần đăng ninh - cầu giấy, Hà Nội


Top