Tìm gia sư dạy kèm môn Toán, Xác suất thống kê Tự do online

Mã Lớp: 6182
Đã giao
04/03/2024

Tìm gia sư dạy kèm môn Toán, Xác suất thống kê Tự do online, học sinh nam, học trường Tự do, học Từ đầu, mục tiêu nắm kt

Hình thức học: Online

Học phí: 300,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: Thỏa thuận

Số buổi/tuần: 1 (120 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: online, Hà Nội

cần gia sư môn XSTK, ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH, GIẢI TÍCH cho 1 bạn học văn bằng 2, học theo giáo tình BKHN


Top