Tìm gia sư dạy kèm môn Toán, Tiếng Anh, Tiếng Việt Lớp 5 tại Hòa Tiến, Hoà Vang

Mã Lớp: 3970
Đã giao
03/02/2023

Tìm gia sư dạy kèm môn Toán, Tiếng Anh, Tiếng Việt Lớp 5 tại Hòa Tiến, Hoà Vang, Đà Nẵng, học sinh nữ

Hình thức học: Tại nhà

Học phí: Thỏa thuận

Phí nhận lớp: 25% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: Thỏa thuận

Số buổi/tuần: Thỏa thuận (90 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: Hòa Tiến, Hoà Vang, Đà Nẵng


Top