Tìm gia sư dạy kèm môn Toán, Tiếng Anh, Tiếng Việt Lớp 2 tại Đặng Nhữ Lâm, Sơn Trà

Mã Lớp: 6537
Đã giao
18/04/2024

Tìm gia sư dạy kèm môn Toán, Tiếng Anh, Tiếng Việt Lớp 2 tại Đặng Nhữ Lâm, Sơn Trà, Đà Nẵng, học sinh nam, học trường Nguyễn Tri Phương, học lực Trung bình khá, mục tiêu giỏi

Hình thức học: Tại nhà

Học phí: Thỏa thuận

Phí nhận lớp: 25% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: Thỏa thuận

Số buổi/tuần: Thỏa thuận (90 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: Đặng Nhữ Lâm, Sơn Trà, Đà Nẵng


Top