Tìm gia sư dạy kèm môn Toán Lớp 9 tại Trung Nghĩa, Yên Phong

Mã Lớp: 6899
Đã giao
12/06/2024

Tìm gia sư dạy kèm môn Toán Lớp 9 tại Trung Nghĩa, Yên Phong, Bắc Ninh, học sinh nam, học trường Tự do, học lực Trung bình, mục tiêu nắm kiến thức

Hình thức học: Tại nhà

Học phí: Thỏa thuận

Phí nhận lớp: 30% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: Thỏa thuận

Số buổi/tuần: Thỏa thuận (90 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: Trung Nghĩa, Yên Phong, Bắc Ninh


Top