Tìm gia sư dạy kèm môn Toán Lớp 9 tại Hoàng Hoa Thám

Mã Lớp: 755
Đã giao
05/06/2021

Tìm gia sư dạy kèm môn Toán Lớp 9 tại Hoàng Hoa Thám, Hà Nội, học sinh nữ

Hình thức học: Tại nhà

Học phí: Thỏa thuận

Phí nhận lớp: 40% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: Thỏa thuận

Số buổi/tuần: Thỏa thuận (120 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Không yêu cầu

Địa chỉ: Hoàng Hoa Thám, Hà Nội


Top