Tìm gia sư dạy kèm môn Toán Lớp 9 online

Mã Lớp: 1501
Đã giao
15/09/2021

Tìm gia sư dạy kèm môn Toán Lớp 9 online, học sinh nam

Hình thức học: Online

Học phí: 200,000 VNĐ/buổi

Phí nhận lớp: 50% (Thu sau khi có lương)

Thời gian có thể học: Các buổi chiều trừ t4, t2 và có thể sáng chủ nhật

Số buổi/tuần: 2 (120 phút/buổi)

Yêu cầu Nam/Nữ: Không yêu cầu

Yêu cầu GV/SV : Sinh viên

Địa chỉ: gamuda garden - hoàng mai, Hà Nội

HS nam mục tiêu thi toán điều kiện chuyên khtn. Hỗ trợ hướng dẫn con hoàn thành bài tập về nhà (vì con đã đi học ở trung tâm rồi). Cần ở gần để sau này học off


Top